Bildergalerie

Violine

Model A. Stradivari 1720

Viola

Model J. Guarneri 1743

Cello

Model A. Stradivari

Kontrabass

Model Johan Bina 1877

Violine

VIOLINE MODEL STRADIVARI 1720, GEIGENBAUMEISTER TOMÁŠ SKÁLA

Viola

VIOLA MODEL J. GUARNERI 1743, GEIGENBAUMEISTER TOMÁŠ SKÁLA

Cello

VIOLONCELLO MODEL A. STRADIVARI, GEIGENBAUMEISTER TOMÁŠ SKÁLA

Kontrabass

KONTRABASS MODEL JOHAN BINA 1877, GEIGENBAUMEISTER TOMÁŠ SKÁLA

© 2023 by Tomáš Skála. All Rights Reserved.